Osobní sezení

Vydejme se na objevnou výpravu

Ať je to rychlý koučing aktuálního problému nebo hloubkový ponor do opakujícího se vzorce, tak společné výpravy jsou vždy jedinečným a objevným zážitkem. Rozšíření mapy a pochopení daného tématu je velmi posilující komponent na cestě sebepoznání a léčení. Práce s tělem, emocemi a myslí, vytváří celistvý přístup a fungování. Techniky do každodenního života pro vlastní sebezplnomocnění a sebeposílení. Jste připraveni? 

T E R A P I E  &
K O U Č I N G

S jakými tématy vám mohu pomoci?

~Nalezení osobní síly

~Práce s emocemi

~Navýšení osobní energie

 

~Partnerské dynamiky

~Uzdravení osobních hranic

~Zpracování komunikačních bloků

~Zpracování vnitřního kritika

~Uzdravení vztahu k rodičům

~Uzdravení vztahu k sobě

 

~Uzdravení vlastní sebehodnoty

~Vyřešení pocitů ztracenosti, zmatenosti, či odpojení

 

~Asistence v přerodu do další životní etapy

~Uzdravení dětských částí

 

~Nalezení síly k žití vlastní pravdy

~Zdravý průchod skrz období osobní krize 

R E F E R E N C E  &
Z K U Š E N O S T I 

CReartiveMages s.r.o.

Terra Group Investment a.s

ZEUS solution  s.r.o.

Madasped s.r.o.

FTM Communications s.r.o.

Orego trade s.r.o.

David Kirš s.r.o.

MIOWEB s.r.o.

Vitalvibe s.r.o.

Co o mně říkají mí klienti?

Osobnímu rozvoji se věnuji již 10 let a s Martinem se vydávám na výpravy pravidelně přibližně rok. Vždy když už chápu větší souvislosti, ale nevím jak to přesně udělat, mě Martin skvěle pomůže a věci do sebe zaklapnou. Získám nadhled a pochopení celku a díky jednoduchým, ale velmi účinným technikám se narovná nejen dané téma, ale přeskládá se citlivě i vše okolo. Martina považuji za skvělého průvodce pro osvojení principů, díky kterým si na svojí cestě mohu kdykoliv pomoci sama.
Iva Bernát Votavováwww.projektyproradost.cz
Čím výše stoupáme, tím více se bojíme pádu. Martin dodává bezpečí a jistotu, že není kam spadnout. Je to průvodce do nových světů a zažil jsem s ním mnohá dobrodružství. Užijte si to i vy.
David Kiršwww.davidkirs.cz
Martin umí velmi dobře pojmenovat věci a číst v různých seberozvojových fázích a situacích života. Je citlivý a zaměřený. Překvapil mne svým širokým záběrem témat v oblasti psychologie osobnosti a schopností jít do hloubky. Vždy jsem se u něho setkal s otevřeností, trefným vhledem a rychlou orientací v problematice jež mne sužovala. Doporučuji Vám mít vlastní zkušenost s jeho kvalitami a nechat se vést, podpořit či nasměřovat ve smyslu své aktualní potřeby růstu nebo hledání optimálního řešení.
Pavel Moric, kouč, mentor a trenér karatewww.pavelmoric.com