Martin Kubát

Jsem průvodce v procesu léčení a zvyšování kvality života. Jsem tu pro odvážné lidi, kteří chtějí na cestě sebepoznání naplňovat svůj potenciál a žít štastnější život. 

M A R T I N   K U B Á T

Úvod

Zabývám se zvyšováním kvality života - zevnitř - to je to, co máme plně ve své moci. Proto uzdravení lidského JÁdra, je dle mé zkušenosti tou nejefektivnější cestou ke spokojenosti a naplněnému životu.  Díky zdravému JÁdru můžeme v přirozenosti žít vlastní pravdu toho, čím vším jsme a kým se stáváme. Naše jedinečné a autentické potřeby reflektují naši osobní pravdu. Proto je jejich poznání důležitým krokem. Pak přichází převzetí plné zodpovědnosti a aktivita v jejich naplňování. Pojďme společně objevovat!

Mocný komponent v našich životech je pocit ryzí živosti, který často podvědomě hledáme a chceme od různých aktivit, věcí nebo lidí. Cítit se "naživu" je jedou z nejhlubších potřeb. Možnost zažívat tento stav nezávisle na vnějších podmínkách, vnímám jako důležitý rozměr osobní svobody. K tomu slouží nástroje a životní principy, které sdílím různými způsoby. Například vedené nebo zvukové meditace, kdy skrze prožitek a vnitřní přeuspořádání nastane kvalitativní změna ve vnímání a fungování v každodenním životě. Dopřejte si přímou zkušenost!

Jedna z mých specializací se zaměřuje na přerodové fáze, kdy se z housenky stává motýl. Skrz lepší znalost "anatomie" tohoto procesu a správné nástroje, to může být výjimečný a příjemný zážitek. A protože se vše stále přerozuje, obzvlášť v dnešní divoké době, tak mít tuto znalostvýbavu považuji za esenciální. Jste připraveni?

To co zde sdílím a popisuji je "mapa". Mapa není krajina! A také to není zážitek v krajině, po kterém všichni toužíme. Proto mapa, člověka nikdy plně neuspokojí. Ale díky lepší mapě, může mít člověk lepší prožitek v krajině. A když k tomu přidáme lepší výbavu a nástroje do krajiny života, tak už to může být opravdu zajímavá a zábavná hra.

Nejvíc mě baví opravdoví Hráči Života, kteří se nebojí jít do neznáma a dobrodružství a hrají naplno. Ty nejraději provázím do dalšího levelu, až pochopí, že vítězstvím je Cesta SebeMistrovství. Pokud vás to zajímá a jste takovým Hráčem, tak se budu těšit na setkání!

Martin  Kubát

JSEM TU PRO VÁS

Rád používám metafory, symboly a příběhy, neboť oslovují hlubší úrovně psyché a mají vetší efekt v procesu léčení. Také podporují pocit živosti a "obcházejí" limitované mentální koncepty.

Každý z nás jsme jedineční a proto výpravy, na které se vydáváme na každém sezení jsou jedinečné a objevné. Všechny důležité komponenty jako identifikace cíle/pokladu, práce s překážkami a sebeposílení skrz osobní kvality a zdroje jsou součástí dané výpravy.

Baví mě nacházet ty nejefektivnější cesty k pokladu. A protože podvědomí, kde se nachází funkční rozměr člověka, "mluví" prožitkovým, symbolickým jazykem gest a tak v mých metodách je mocně zahrnuta práce s tělem, smysly, gesty a archetipy.

Mít o sobě lepší mapu, rozšířit životní výbavu a dostat nové nástroje, vnímám jako cestu sebeposílení, vedoucí k zvýšení kvality prožívání a života ve všech aspektech. Uzdravení osobního JÁdra má tedy efekt na všechny oblasti člověka a je cestou celistvosti a udržitelného štěstí.

Vydejte se se mnou na výpravu...

N A B Í Z E N É

S L U Ž B Y

Co u mě najdete?

Online

SoundHealing a vedené meditace

Více informací →

Pocit ryzí Živosti a harmonické SebeProžívání jsou základem pro spokojený život.

Objevte jak rozvíjet tyto oblasti!

R E F E R E N C E   &  

Z K U Š E N O S T I

Jaké jsou mé zkušenosti?

Cestou sebepoznání a pomoci ostatním se zabývám od svých 14 let. A protože mne baví hledat nejefektivnější způsoby jako asistovat lidem v jejich léčení a naplňování osobního potenciálu, tak jsem vyzkoušel mnoho cest a přístupů. Studium a workshopy aplikované psychologie, bodyterapie, muzikoterapie, šamanismu, několik koučovacích systémů a další. Od 2008 let intenzivní práce s klienty, k tomu skupinová práce a seberozvojové semináře. Od 2014 jsem působil i ve firemním sektoru jako kouč, personalista a lektor. 

CReartiveMages s.r.o.

Terra Group Investment a.s

ZEUS solution  s.r.o.

Madasped s.r.o.

FTM Communications s.r.o.

Orego trade s.r.o.

David Kirš s.r.o.

MIOWEB s.r.o.

Vitalvibe s.r.o.

Co o mě říkají mí klienti?

Osobnímu rozvoji se věnuji již 10 let a s Martinem se vydávám na výpravy pravidelně přibližně rok. Vždy když už chápu větší souvislosti, ale nevím jak to přesně udělat, mě Martin skvěle pomůže a věci do sebe zaklapnou. Získám nadhled a pochopení celku a díky jednoduchým, ale velmi účinným technikám se narovná nejen dané téma, ale přeskládá se citlivě i vše okolo. Martina považuji za skvělého průvodce pro osvojení principů, díky kterým si na svojí cestě mohu kdykoliv pomoci sama.
Iva Bernát Votavováwww.projektyproradost.cz
Čím výše stoupáme, tím více se občas bojíme pádu. Martin dodává bezpečí a jistotu, že není kam spadnout.
Je to průvodce do nových světů a zažil jsem s ním mnohá dobrodružství.
Užijte si to i vy.
David Kiršwww.davidkirs.cz
Martin umí velmi dobře pojmenovat věci a číst v různých seberozvojových fázích a situacích života. Je citlivý a zaměřený. Překvapil mne svým širokým záběrem témat v oblasti psychologie osobnosti a schopností jít do hloubky. Vždy jsem se u něho setkal s otevřeností, trefným vhledem a rychlou orientací v problematice jež mne sužovala. Doporučuji Vám mít vlastní zkušenost s jeho kvalitami a nechat se vést, podpořit či nasměřovat ve smyslu své aktualní potřeby růstu nebo hledání optimálního řešení.
Pavel Moric, kouč, mentor a trenér karatewww.pavelmoric.com

T E R A P I E  & 

K O U Č I N G

S jakými tématy vám mohu pomoci?

~Nalezení osobní síly

~Práce s emocemi

~Navýšení osobní energie

 

~Partnerské dynamiky

~Uzdravení osobních hranic

~Zpracování komunikačních bloků

~Zpracování vnitřniho kritika

~Uzdravení vztahu k rodičům

~Uzdravení vztahu k sobě

 

~Uzdravení vlastní sebehodnoty

~Vyřešení pocitů ztracenosti, zmatenosti či odpojení

~Asistence v přerodu do další životní etapy

~Uzdravení dětských částí

 

~Nalezení síly k žití vlastní pravdy

~Zdravý průchod skrz období osobní krize 

K O N T A K T

Buďme ve spojení

E-mail
info@martinkubat.cz
Telefon
+420 605 733 032

Napište mi váš dotaz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.