KOMPLEXNÍ SADA TECHNIK A MEDITACÍ K ZÍSKÁNÍ SYSTOSTI ZE SEBE SAMA 

Sada technik a meditací, které jsem za posledních 10 led vyzkoušel jako nejúčinnější nástroje a přístupy k získání sytosti ze sebe sama. Díky větší sytosti ze sebe sama se zvýší úroveň nezávislosti na okolí a zvýší se kvalita života a pocit naplnění.

Metody, které zde sdílím vedou do větší dospělosti a jsou příležitostí pro silný osobní přerod. Kombinace těchto technik vytváří mocný synergický efekt. 

Když člověk praktikuje déle než 14 dní, každý den, tak může sledovat zlepšování: vztahů, úroveň osobní energie, bytostnou spokojenost a jiné efekty - nechte se překvapit! Tyto metody mohou být průvodci ve vašem životě dlouhou dobu neb mají univerzální rozměr a fungují na každé úrovni.

BYTOSTNÁ SPOKOJENOST VYCHÁZÍ ZE SYTOSTI ZE SEBE SAMA 

NÁRŮST OSOBNÍ MOCI A ZÍSKÁNÍ BYTOSTNÉHO STŘEDU JE ZÁKLAD PRO OPRAVDOVOU SVOBODU V ŽIVOTĚ. K TOMU SILNÉ NAPOJENÍ NA VLASTNÍ ZDROJE, VYTVÁŘÍ ZÁKLAD PRO UDRŽITELNÉ ŠTĚSTÍ.

Napojte se na své Zdroje. Dejte si své vlastní zplnoMOCnění. Objevte svůj BYTOSTNÝ STŘED. Očistěte svůj osobní prostor od všeho cizího a starého.

Jste připraveni na další R/Evoluční krok?

VEDENÉ TECHNIKY A ZVUKOVÉ MEDITACE

Získejte nový rozměr sytosti ze sebe sama, bytostného středu a napojení na své zdroje.

Komplexní balíček na sytost ze sebe sama

Kombinace vedených a zvukových meditací

Krize a životní výzvy prověřují naši výbavu, kondici a kapacitu. Proto je dobré rozvíjet osobní kapacitu a zdroje. K tomu kultivovat a pečovat o aktuální kondici. A v neposlední řadě mít stále lepší životní výbavu, do které patří i techniky, které je možno použít v krizi či každodennosti.

Zde jsou pro vás připraveny pečlivě vybrané typy metod a zvukových meditací za účelem zvýšení sytosti ze sebe sama, napojení se na osobní zdroje a uzdravení svého JÁdra.

Metody a techniky v nahrávkách můžete používat ve své každodennosti a tím zvyšovat kvalitu svého života.

Komplexní sada technik a meditací obsahuje:

 • 1. Výměna Sil
  Tato metoda/princip je velmi univerzální, člověk ji může použít na osobu, místo, věc nebo i roli. Jde o to, že když má něco na nás příliš velký vliv, tak té věci/člověku dáváme příliš mnoho náší "síly/moci" a proto taková výměna sil uzdravuje a narovnává tento vztah...
 • 2. Já Jsem Středem Mého Vesmíru
  Metoda já jsem středem mého vesmíru, aktivuje hlubokou přirozenost toho že jednotlivec je doopravdy středem svého vesmíru. Žití z tohoto středu je velmi blahodárné a posilující.  Pokud jste někdy zažili pocity zmatenosti či ztracenosti, tak nejčastěji reflektovali, že se člověk odpojil sám od sebe, od svého středu skrz který má přístup ke všem úrovním sebe sama...
 • 3. JÁ :: MOJE :: PRO MĚ
  Další jednoduchá ale velmi silná metoda, jak se propojit sama se sebou a získat mocné zdroje pro svůj život. Dva z velkých zdrojů energie a kvalit jsou: naše srdce a sexuální energie. Zároveň jsou to rozměry nás samých a tedy hluboké aspekty naší identity. Tyto dva zdroje často člověk využívá(či z nich rozdává) více pro ostatní než pro sebe. Občas se děje i to že tyto dva zdroje nejsou zdravě propojené a nespolupracují...
 • 4. Projekce
  Termín projekce, je zde použit v kontextu mentálních konceptů a energií, které ptojektujeme na někoho či něco. Tím že projektujeme svůj vlastní "materiál" na někoho, tak vytváříme více úrovňový neharmonický efekt. Uvedu několik příkladů. Jedním z nich je, že nám to brání doopravdy vnímat něco takové jaké je. Druhý je, že tím že někoho stavíme(skrze projekci) do nějaké role, například toho kdo nám ubližuje, tak tím sebe stavíme do role oběti, tzn. jistou úroveň "oboustranného" vězení - nesvobodu. Třetím je...
 • 5. Hlubina
  Tento zvukový ponor vznikl za účelem objevných výprav do vlastního nitra. Nahrávka slouží jako zvukový průvodce, který člověku(mozku) pomáhá k tomu aby se dostal do hlubšího kontaktu sama se sebou. Vstříc do hlubin svého bytí. Z těchto výprav si člověk může přinášet různé poklady, které pak využije ve svém každodenním životě. Přeji objevné a obohacující výpravy.
 • 6. Aethos
  I když jednoduchá, tak pro mne jedna z nejsilnějších praxí co znám. V této metodě se spojojí dva mocné principy a to: Uvědomování že si uvědomuji & koherentní emoce. Každý tento princip/stav je mocný sám od sebe. Když si člověk uvědomuje že si uvědomuje, tak jeho pozornost se navrací do svého zdroje, tím světlo vědomí sílí a expanduje, v této expanzi objímá a pojímá stále větší části vlastní bytosti a to má mnohaúrovňoví blahodárný efekt. Druhý princip je koherentní emoce - jako je například: vděčnost, láska, mír a akceptace - ta, přímo ovlivňuje úrovneň naší primární energie a to velmi harmonickým a posilujícím způsobem(proto pojem koherentní=harmonická a ucelená). Tím pádem když člověk prožívá vděčnost, tak se životní síla harmonizuje a expanduje. Když spojíme tyto dva principy tak vzniká magická třetí síla, která...
 • 7. Transmise
  Tato zvuková meidtace slouží k přijmutí potřebných energií(ve smyslu kvalit), které nyní potřebujeme ve svém životě pro cokoliv co je přítomné nebo nás čeká. Někdy si v této uspěchané době nestačíme vyzvednout co je pro nás připraveno, jako je podpora od Vesmíru. Proto jsem vytvořil tuto meditaci aby vytvořila ideální prostor a naladění pro tento děj. Tak že, doporučuji si dát před meditací záměr aby k vám přišlo vše co je nachystané...

ČASTO JE EFEKT ZNÁT UŽ PO PRVNÍM POSLECHU.

Techniky je ideální praktikovat opakovaně, až k dosažení kvalitativní změny v oblasti, na kterou je konkrétní nahrávka zaměřena. Často je efekt znát už po prvním poslechu.

Míra pozitivní změny je odvislá od více faktorů a proto je dobré poslouchat nahrávky opakovaně a v různém rozpoložení. Díky tomu se člověk dostává do větší hloubky a plnosti. Když se například posiluje bytostný střed, tak potom dokáže člověka více podpořit ve chvílích kdy je ho potřeba.

Vedu člověka do kontaktu s jeho ŽIVOTNÍ SILOU a MOUDROSTÍ.

V napojení na vlastní ŽIVOTNÍ SÍLU se vše uzdravuje a harmonizuje.

MARTIN KUBÁT

Kontakt s vlastní ŽIVOTNÍ SILOU vnímám jako ústřední princip pro štasný život. Z toho vyplívající pocit RYZÍ ŽIVOSTI a pocit BYTOSTNÉHO NAPLNĚNÍ je to, co mnozí hledají i když o tom často neví. Zážitek rezonance s autentickou frekvencí vlastní životní síly mnění vše. Z něj pak člověk zažívá plnost akordu vlastní bytosti.

Baví mě nacházet ty nejefektivnější cesty k pokladu. A protože podvědomí, kde se nachází funkční rozměr člověka, "mluví" prožitkovým, symbolickým jazykem gest, tak je v mých metodách mocně zahrnuta práce s tělem, smysly, gesty a archetypy.

Mít o sobě lepší mapu, rozšířit osobní výbavu a dostat nové nástroje, vnímám jako cestu sebeposílení vedoucí ke zvýšení kvality prožívání a života ve všech aspektech. A uzdravení osobního JÁdra má efekt na všechny oblasti člověka a je cestou celistvosti a udržitelného štěstí.

možná právě sami řešíte nekteré z těchto témat...

» Nalezení osobní síly

» Práce s emocemi

» Navýšení osobní energie

 

» Partnerské dynamiky

» Uzdravení osobních hranic

» Zpracování komunikačních bloků

» Zpracování vnitřniho kritika

» Uzdravení vztahu k rodičům

» Uzdravení vztahu k sobě

 

» Uzdravení vlastní sebehodnoty

» Vyřešení pocitů ztracenosti, zmatenosti či odpojení

» Asistence v přerodu do další životní etapy

» Uzdravení dětských částí

 

» Nalezení síly k žití vlastní pravdy

» Zdravý průchod skrz období osobní krize 

Využijte nabídky zvýšení sytosti ze sebe sama a nalezněte svůj střed. RozvíjeJte svůj život do větší plnosti a radosti žití každého dne. 

Napojení na Životní Sílu a harmonické SebeProžívání jsou základem pro spokojený život. Objevte jak rozvíjet tyto oblasti!

cena jedné samostatné nahrávky dle vašeho výběru je

za 240 Kč

cena výhodného balíčku na uzdravení lidského JÁdra za všech 7 NAHRÁVEK je za 1.440 Kč

ušetříte 240 Kč za nahrávky a navíc 

ještě získáte DVA BONUSY ZDARMA v hodnotě 570 Kč

 • BONUS I. - vedená meditace
  Napojení Nebe Země v prostorovosti. Jednoduchá ale mocná technika napojení na nebeský a zemský zdroj s prostorovostí. Celkem 11 minut.
 • BONUS II. - vedená meditace
  Záznam z živého vysílání 21.12. 2020. Dlouhá a silná vedená meditace UpRising s mnoha technikami a fázemi. Celkem 37 minut.

Využijte nabídky a rozvíjejte svůj život do větší plnosti a radosti žití každého dne. Přeji příjemný poslech a ať vám přinesou co největší užitek! 

CENA CELÉHO PROGRAMU JE NYNÍ VÝHODNĚ

za 1.440 Kč

Nebo si vyberte jednu konkrétní nahrávku s tématem, které vás nyní zajímá. Sami tak vyzkoušíte, jak vám meditace v dané oblasti pomohla a podpořila vás se rozvíjet do větší životní plnosti.

VEDENÉ TECHNIKY A ZVUKOVÉ MEDITACE

Komplexní balíček na sytost ze sebe sama

Zde vypňte svou objednávku k programu, po připsání peněz na účet vám budou na email zaslány přístupy do online programu KOMPLEXNÍ BALÍČEK NA SYTOST ZE SEBE SAMA.