NALEZENÍ OSOBNÍ SÍLY, STŘEDU A HARMONIE TĚLA V NEJISTÉ, BLÁZNIVÉ DOBĚ. 

Člověk nemůže určit okolnosti a dění ve světě, ale může mít více osobní síly, pevnější střed a vyšší úroveň celkové harmonie. Díky tomuto se zlepší jeho prožívání, zkvalitní se volby a reakce na životní situace. 

Pokud jsou nefunkční přístupy a metody skrze racionální mysl v běžném bdělém stavu, tak je skvělou volbou jiný stav vědomí, dosažený například vedenou meditací, či hlubším ponorem skrze zvukový prostor SoundHealingu, při kterém se obchází bloky a limitace racionální mysli. V takovém stavu je možné udělat více změn a nových zdravějších nastavení.  

Krize a životní výzvy prověřují naši výbavu, kondici a kapacitu.

Proto je dobré rozvíjet osobní kapacity a zdroje. A k tomu kultivovat a pečovat o aktuální kondici. V neposlední řadě zlepšovat životní výbavu. 

Balíček na uzdravení lidského JÁdra

PŘIPRAVIL JSEM PRO VÁS BALÍČEK NA SEBEPOZNÁNÍ A VYSTŘEDĚNÍ, KTERÝ OBSAHUJE DVA DRUHY NAHRÁVEK. TY, DOHROMADY VYTVÁŘEJÍ SYNERGICKÝ EFEKT.

PROŽITKOVÉ ZVUKOVÉ A VEDENÉ MEDITACE

Metody a techniky v nahrávkách člověk může používat ve své každodennosti a tím zvyšovat kvalitu svého života.  

Balíček na uzdravení lidského JÁdra obsahuje:

 • 1. Nalezení nového Středu
  Prožitková zvuková meditace. Jednoduchá ale velmi účinná technika vystřeďuje člověka z šesti základních směrů. Navrací energii a pozornost do těla a přítomnosti. Má i léčivý efekt.
 • 2. Očista překážek na cestě
  Prožitková zvuková meditace. Tato nahrávka vytváří prostředí a zvukové "kódy" pro očistu překážek na cestě k cíli. Je dobré mít konkrétní téma, které se hodí pro takovou očistu a zprůchodnění cesty. Pak si stačí nahrávku pustit a dovolit zvukům aby pro člověka pracovaly.
 • 3. Znovuzrození
  Vedená meditace. Záznam z živého přenosu. Změna je ryzí silou Života. Aby mohlo přijít něco nového, vhodného pro tuto životní etapu tak, něco starého musí odejít. Tato vedená meditace vytváří prostor a asistuje v tomto přerodu.
 • 4. Cesta za vlastní Esencí
  Prožitková zvuková meditace. Vlastní esence a identita je vícerozměrný a mnohovrstevnatý fenomén, proto ji nelze uchopit limitovanou kapacitou racionální mysli, ale lze ji poznat a pojmout skrze přímou zkušenost.Proto tato čistě zvuková meditace, která je vytvořena za účelem "potkat se" s vlastní esencí, umožňuje tuto přímou zkušenost.
 • 5. Napojení se na zemský a nebeský zdroj v prostorovosti 
  Tato vedená meditace spojuje člověka s nebeským rozměrem a mocným zdrojem světla. Potom vše zakotvuje do země a vytváří mocné zemské spojení, výživu a podporu. Pak přichází třetí komponent a tím je prostorovost. Když vědomí a energie expanduje do prostoru, tak to má blahodárný efekt na to jak se člověk cítí a funguje.
 • 6. Léčení Srdce
  Prožitková zvuková meditace. Naše srdeční centrum je velevzácný komponent naší bytosti. Má svoji paměť a ta může držet různý energetický náboj. Když má tento náboj traumatický charakter, naše srdce nefunguje tak jak má. V samotné paměti není "problém", ale v náboji který drží a ten je možné vyčistit, zharmonizovat a uzdravit. Pak naše srdce může znovu plnit jednu ze svých funkcí královského středu či trůnu a my můžeme mít všechny výhody a zdroje vnitřního domova.
 • 7. Návrat pozitivní energie
  Speciální zvuková meditace na návrat pozitivní energie. Často, skrze více mechanismů, sebelimitací a omezeného vnímaní sebe sama či nedostatečné sebelásky, k nám nedorazila všechna dobrá energie, zásluhy či kredit. Díky této zvukové meditaci se navrací k nám, aby nás posílila a ucelila.

ČASTO JE EFEKT ZNÁT UŽ PO PRVNÍM POSLECHU.

Nahrávky je ideální poslouchat opakovaně, až k dosažení kvalitativní změny v oblasti, na kterou je konkrétní nahrávka zaměřena. Často je efekt znát už po prvním poslechu.

Míra pozitivní změny je odvislá od více faktorů a proto je dobré používat nahrávky opakovaně a jít do větší hloubky. Nebo rozvíjet danou kvalitu do větší plnosti, aby člověka podpořila.

Jsem průvodce v procesu léčení a zvyšování kvality života. Jsem tu pro odvážné lidi, kteří chtějí na cestě sebepoznání naplňovat svůj potenciál a žít šťastnější život.

MARTIN KUBÁT

Rád používám metafory, symboly a příběhy, neboť oslovují hlubší úrovně psyché a mají vetší efekt. Také podporují pocit živosti a "obcházejí" limitované mentální koncepty. Každý z nás jsme jedineční a proto výpravy na které vydáváme při každém sezení jsou jedinečné a objevné. Všechny důležité komponenty, jako identifikace cíle/pokladu, práce s překážkami a sebeposílení skrz osobní kvality a zdroje, jsou součástí dané výpravy.

Baví mě nacházet ty nejefektivnější cesty k pokladu. A protože podvědomí, kde se nachází funkční rozměr člověka, "mluví" prožitkovým, symbolickým jazykem gest, tak je v mých metodách mocně zahrnuta práce s tělem, smysly, gesty a archetypy.

Mít o sobě lepší mapu, rozšířit osobní výbavu a dostat nové nástroje, vnímám jako cestu sebeposílení vedoucí ke zvýšení kvality prožívání a života ve všech aspektech. Uzdravení osobního JÁdra má tedy efekt na všechny oblasti člověka a je cestou celistvosti a udržitelného štěstí.

možná právě sami řešíte nekteré z těchto témat...

» Nalezení osobní síly

» Práce s emocemi

» Navýšení osobní energie

 

» Partnerské dynamiky

» Uzdravení osobních hranic

» Zpracování komunikačních bloků

» Zpracování vnitřniho kritika

» Uzdravení vztahu k rodičům

» Uzdravení vztahu k sobě

 

» Uzdravení vlastní sebehodnoty

» Vyřešení pocitů ztracenosti, zmatenosti či odpojení

» Asistence v přerodu do další životní etapy

» Uzdravení dětských částí

 

» Nalezení síly k žití vlastní pravdy

» Zdravý průchod skrz období osobní krize 

Využijte nabídky a rozvíjete svůj život do větší plnosti a radosti žití každého dne. 

Pocit ryzí Živosti a harmonické SebeProžívání jsou základem pro spokojený život. Objevte jak rozvíjet tyto oblasti!

cena jedné samostatné nahrávky dle vašeho výběru je

za 240 Kč

cena výhodného balíčku na uzdravení lidského JÁdra za všech 7 NAHRÁVEK je za 1.440 Kč

ušetříte 240 Kč za nahrávky a navíc 

ještě získáte DVA BONUSY ZDARMA v hodnotě 480 Kč

 • 1. BONUS PÁTEŘNÍ KANÁL
  Stav našeho páteřního kanálu je důležitým komponentem naší vitální energie. Tato zvuková meditace vám jej pročisti a zharmonizuje.
 • 2. BONUS VOLÁNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY
  Prožitková zvuková meditace zaměřená na životní sílu. Příběhová linka této meditace je o volání životní síly a životní esence. 

Využijte nabídky a rozvíjete svůj život do větší plnosti a radosti žití každého dne. Přeji příjemný poslech a ať vám přinesou co největší užitek! 

CENA CELÉHO PROGRAMU JE NYNÍ VÝHODNĚ

za 1.440 Kč

Nebo si vyberte jednu konkrétní nahrávku s tématem, které vás nyní zajímá. Sami tak vyzkoušíte, jak vám meditace v dané oblasti pomohla a podpořila vás se rozvíjet do větší životní plnosti.

Zde vypňte svou objednávku k programu, po připsání peněz na účet vám budou na email zaslány přístupy do online programu SEDM NAHRÁVEK PRO UZDRAVENÍ LIDSKÉHO JÁDRA.